Objave u EOJN

Kategorija:

 


 

         
 2019/S 0F2-0005141  Radovi na ojačanju kolničke konstrukcije, povećanju preglednosti i obnovi kolnika na ŽC 5141, dionica Kuterevo  45233141-9  
Izvođenje radova
 13.02.2019.
2019/S 0F2-0000495

Radovi na rekonstrukciji četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC 5210 i ŽC 5151 sa ulicom Caskin put u Novalji sa izgradnjom infrastrukture. 45233128-2 Izvođenje radova
08.01.2019.
 
2019/S 0F2-0027303  Radovi na obnovi kolnika ŽC 5113 dionica Glibodol, L= 1.200 m 45233220-7
Izvođenje radova
10.7.2019.

 

 

2017/S 0F2-0005310 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2017. godine do 31.05.2021. godine 45233141-9 Izvođenje radova 27.03.2017.
2017/S 0F2-0006353 Izvanredno održavanje poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze na dijelu ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L= 1.350 m. 45233141-9 Izvođenje radova 06.04.2017
22017/S 0F2-0008580 Radovi izvanrednog održavanja – obnova kolnika lokalne ceste L 59001 dionica II Nadcestarija-izlazak Senj, L=cca 2.000 m. 45233220-7 Izvođenje radova 05.05.2017
2017/S 0F2-0011952 Radovi na rekonstrukciji raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku 45233128-2 Izvođenje radova 16.06.2017.

 

22.03.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika LC 59001 dionica Senj, L=cca 700

22.03.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na rekonstrukciji potpornog zida i dijela ŽC5140 u Krasnom Polju

07.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi kolnika i dogradnja nogostupa na ŽC 5154 dionica ulica dr. Ante Starčevića u Perušiću, L=580 m

07.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi kolnika  ŽC 5167 u Udbini dionica Katedralska ulica, L=cca 500 m

21.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika ŽC 5166 u Sv. Roku dionica D50-rotor, L=cca 800 m

07.09.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika ŽC 5156 dionica Bunić-Kozjan, L=cca 1.000 m

07.09.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika LC 59069 dionica Tuk Bjelopoljski, L=cca 1.900 m

14.12.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na rekonstrukciji četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC 5210 i ŽC 5151 sa ulicom Caskin put u Novalji sa izgradnjom infrastrukture.

 

SUKOB INTERESA

Kategorija:

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlje 8. Zakona.

PLAN NABAVE

Kategorija:
  PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
   Plan nabave za 2020. godinu
   I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
   PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
   
1454400334 pdf  Plan nabave za 2019. godinu
 

Plan nabave za 2019. godinu IV. Izmjene idopune

 

Plan nabave za 2019. godinu III. Izmjene i dopune

   Plan nabave za 2019. godinu I. Izmjene i dopune

pdf

 Plan nabave za 2019. godinu II. Izmjene i dopune

     PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
1454400334 pdf Plan nabave za 2018. godinu
1454400334 pdf Plan nabave za 2018. I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan Nabave za 2018. II. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan Nabave za 2018. III. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan Nabave za 2018. IV. Izmjene i dopune
   PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
1454400334 pdf Plan nabave za 2017. godinu IV. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2017. godinu III. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2017. godinu II. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2017. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2017. godinu
   PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
1454400334 pdf Plan nabave za 2016. godinu IV. izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2016. godinu III. izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2016. godinu II. izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2016. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2016. godinu
      PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
1454400334 pdf Plan nabave za 2015. godinu III. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2015. godinu II. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2015. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2015. godinu
  PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
1454400334 pdf Plan nabave za 2014. godinu II. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2014. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Plan nabave za 2015. godinu

 

 

1454400334 pdf  Plan nabave za 2013. godinu III. Izmjene i dopune
1454400334 pdf  Plan nabave za 2013. godinu II. Izmjene i dopune
1454400334 pdf  Plan nabave za 2103. godinu  -  I. izmjene i dopune,  izmjena  red.br. 16.
1454400334 pdf  Plan nabave za 2013. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf  Plan nabave za 2013. godinu