DOKUMENTI O POSLOVANJU

 

  DOKUMENTI O POSLOVANJU 2020
   
 

I. Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu ŽUC-e

 

Zaključak o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu ŽUC-e

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2020. godinu s projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu

 

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 

 Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu ŽUC-e

 

 Zaključak o donošenju Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu ŽUC-e

  DOKUMENTI O POSLOVANJU 2019
 

Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana za 2019. g. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

1454400334 pdf Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu
 

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. godine

1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2019. godinu s projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu
  I. Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 

II.Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Zaključak o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

  Izvješće o radu ŽUC-e za 2018. godinu
 

Zaključak o donošenju Izvješća o radu ŽUC-e za 2018. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ŽUC-e za 2018. godinu

 

Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e

 

I. Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e.

 

Zaključak o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e

 

Zaključak o donošenju Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e

 

Zaključak o donošenju II. Izmjena o dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e

 

II. Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e

 

III. Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e.

 

Zaključak o donošenju III. Izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e.

  DOKUMENTI O POSLOVANJU 2018
   
1454400334 pdf Zaključak o donošenju IV. Izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2018. godinu - IV. Izmjene i dopune i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf

Zaključak o donošenju III. Izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu

1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf

Godišnji financijski plan za 2018. godinu - III. Izmjene i dopune i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

1454400334 pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.

1454400334 pdf

Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za rezdoblje od 01.01. do 30.06.2018.

1454400334 pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.

1454400334 pdf

 Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu II. Iznjene i dopune

1454400334 pdf

 Godišnji financijski plan za 2018. godinu - II. Izmjene i dopune i projekcije plana za 2019. i 2020.godinu

1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.g.
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf  Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinuZaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2018. godinu - I. Izmjene i dopune i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2018. godinu I. Izmjene i dopune
1454400334 pdf  Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu
1454400334 pdf  Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za 2017. godinu
1454400334 pdf  Zaključak o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu
1454400334 pdf Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ŽUC-e za 2017. godinu
1454400334 pdf Izvješće o radu za 2017. godinu
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Izvješća o radu za 2017. godinu
1454400334 pdf    Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018.
1454400334 pdf   Financijski izvještaj 31 12 2018

  DOKUMENTI O POSLOVANJU 2017
1454400334 pdf Financijski izvještaj od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
1454400334 pdf Financijski izvještaj od 01.01. do 30.06.2017.
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. g.
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. (I. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. (II. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. (III. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.g - IV. Izmjene i dopune
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2017.g. i projekcija plana za 2018.g i 2019.g.
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2017.g. i projekcija plana za 2018. i 2019.g.
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2017.g. i projekcija plana za 2018. i 2019.g.
1454400334 pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
 
  DOKUMENTI O POSLOVANJU 2016
XML FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 31.12.2016
1454400334 pdf Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2016.
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financiskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.
1454400334 pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. (I. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. (II. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. (III. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. (IV. IZMJENE I DOPUNE)
1454400334 pdf GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.g.
1454400334 pdf Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2016.g. i projekcija plana za 2017. i 2018.g..pdf
1454400334 pdf Zaključak o davanju suglasnosti na  Financijski plan ŽUC-e za 2016.g. i projekcija plana za 2017. i 2018.g..pdf
1454400334 pdf Godišnji financijski plan za 2016.g. i projekcija plana za 2017. i 2018.g..pdf
1454400334 pdf Godišnji financijski plan i plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu.pdf

 Kako bi mogli otvoriti gore navedene dokumente potrebno je instalirati program Adobe PDF Reader, kojeg možete preuzeti ovdje.