Kategorija:
2017/S 0F2-0005310 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2017. godine do 31.05.2021. godine 45233141-9 Izvođenje radova 27.03.2017.
2017/S 0F2-0006353 Izvanredno održavanje poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze na dijelu ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L= 1.350 m. 45233141-9 Izvođenje radova 06.04.2017

 

Kategorija:

Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

o nepostojanju sukoba interesa

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Gospić, Smiljanska 41, Luka Matijević, članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije: Juraj Verzon, Ivica Čačić, Ivan Ažić, Joso Kregar, Ante Vučić i s njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.