Kategorija:

Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

o nepostojanju sukoba interesa

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Gospić, Smiljanska 41, Luka Matijević, članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije: Juraj Verzon, Ivica Čačić, Ivan Ažić, Joso Kregar, Ante Vučić i s njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Kategorija:
2016/S 002-0016134 Radovi izvanrednog održavanja na obnovi kolnika ŽC 5146 dionica II Kosinj, L= 1.800 m 45233220-7 Izvođenje radova 20.07.2016.
2016/S 002-0010849 Radovi izvanrednog održavanja na obnovi kolnika LC 59001 dionica Nadcestarija – izlazak Senj, L= cca 1.000 m 45233220-7 Izvođenje radova 19.05.2016.
2016/S 002-0025963 Radovi na rekonstrukciji ŽC 5140 dionica Kuterevska Kosa, L= cca 1.796 m 45233220-7 Izvođenje radova 22.11.2016.