Kategorija:

Poziv na nadmetanje:

Radovi izvanrednog održavanja na obnovi kolnika LC 59001 dionica Nadcestarija – izlazak

Senj, L= cca 1.000 m.

Adresa

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LSŽ Smiljanska 41, 53000, Gospić

E-mail

uprava@zuc-ls.hr

Telefon

+385 (053) 575-208 
+385 (053) 572-354